Tirsdagskveld på Scansat med Lise og Jan Einar i studio.


Tirsdagskveld i studio på Scansat med Lise og Jan Einar.

I kveld, tirsdag 25. februar klokka 20:00, er det direktesending fra vårt studio i Larvik.
Vi skal servere masse god musikk og konkurranser i programmet “Tirsdagskosen”.
Hilsninger og ønskeplater tar vi i mot på SMS. Start meldingen med kodeordet NATTA, og send til 2199.
Tjenesten koster kr 25,-
Du kan høre Scansat via parabol og kabel fra Canal Digital, Get og Altibox. Vi sender også på DAB i deler av Rogaland og i deler av Vestfold og Telemark

11Impact av erektil dysfunktion (ED) erektil dysfunktion är ett stort och vanligt medicinskt problem som drabbar många män över hela världen.Obs: Följande frågor bör endast fyllas i av personer som har varit sexuellt aktiva och har försökt samlag under de senaste 3 månaderna. viagra no prescription.

Det finns en statistisk minskning med testosteronnivåer, i synnerhet fritt testosteron i åldrande män. viagra online I flera in vitro-experimentmodeller (råtta ileum och esofagal glatt muskulatur, mus ileum, och hund undre esofagala sfinktern) sildenafil vid höga koncentrationer minskad gastrointestinal glatt muskulatur kontraktilitet, vilket kan tyda på en risk för inhibering av gastrisk tömning..

Ex-vivo-effekter på blodplättar aktivitet resulterade inte i någon signifikant effekt på blödningstiden hos friska frivilliga. viagra apoteket Efter en enda dos av 50 mg sildenafil hos patienter med lätt till måttlig levercirros (Child-Pugh A och B), den systemiska exponeringen (AUC) av sildenafil ökat betydligt, med ca 80%..

I radio ligandbindande studier sildenafil visade liten affinitet för α1-, α2-, och p-adrenerga receptorer, dopamin (D1 och D2), histamin (H1), 5-HT1, 5-HT2, muskarina och opoid receptorer och dihydropyridin, verapamil, diltiazem, och bensodiazepin-bindningsställen. viagra biverkningar Studier av effekten av sildenafil på hyperpolarisering in vitro och på elektroretinogram (ERG) in vivo genomfördes på hundar..

Psykologiska processer som depression, ångest och relationsproblem kan försämra erektil funktion genom att minska erotiska fokus eller på annat sätt minska medvetenheten om sensorisk upplevelse.Särskilda patientgrupper – Även om endast en liten mängd (<4% av dosen) av oförändrat utgångsläkemedlet utsöndras via njurarna, AUC och Cmax för sildenafil (50 mg) ökade kraftigt med 100% och 88%, respektive, hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion ( kreatininclearance <30 ml / min) jämfört med friska försökspersoner. viagra online.

De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1.Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi). generic cialis.

.